Branża prawnicza Usługi

W jakich sprawach warto zwrócić się do kancelaria doradcy podatkowego?

Prawo podatkowe obowiązujący w Polsce trudno uznać za prosty czy przejrzysty. Osoby prywatne, ale także i bardzo dużo przedsiębiorstw ma problemy z właściwą interpretacją przepisów podatkowych. Zrozumienie tych przepisów bez fachowca może nam się nie udać, co więcej, może prowadzić do przeróżnych problemów. Z pewnością pomoc doradcy podatkowego pomoże ich uniknąć.

Jakiego typu sprawy poprowadzi kancelaria doradcy podatkowego?

Adwokaci pracujący w kancelarii doradcy podatkowego, którzy doskonale znają się zarówno na przepisach dotyczących podatków, a jednocześnie na kwestiach finansowych, mogą świadczyć usługi dla firm oraz osób prywatnych. Każda osoba zarówno prywatna, jak i prawna, może zgłosić się do kancelarii doradztwa podatkowego z prośbą o wydanie opinii lub poradę, która dotyczyć będzie ciążących na niej obowiązków, które związane są z uiszczaniem należności podatkowych. Pamiętajmy, że podatki zobowiązani są płacić wszyscy. Każdego roku osoby prywatne mają obowiązek przedłożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony PIT, który jest potwierdzeniem uzyskanych przez nie w poprzednim roku dochodów. Natomiast na osobach prawnych ciąży powinność opłacania podatku CIT. Kolejnym podatkiem, który istnieje w Polsce jest podatek od usług oraz towarów popularnie zwie się podatkiem VAT.

W czym może pomóc kancelaria doradcy podatkowego?

Radca prawa podatkowego nie tylko wyjaśni osobom płacącym podatki niejasności przepisów ordynacji podatkowej. Na zlecenie klientów może też wypełnić deklarację podatkową. Doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w imieniu swoich klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, jeżeli w stosunku do klientów wszczęto postępowanie przed tymi instytucjami. Kancelaria doradztwa podatkowego ma prawo składać odwołania od wydanych decyzji. Na zlecenie klientów może też występować w ich imieniu przed sądem administracyjnym bądź nadzorować prowadzenie ksiąg podatkowych.