Usługi

Sesje z coachem biznesu dla menedżerów i kadry kierowniczej

Znajdź coacha biznesu na miarę Twoich potrzeb! Skieruj się tu

Rynek pracy w ostatnich latach jest bardzo konkurencyjny i wymusza regularne dostosowywanie się do jego aktualnych wymogów. W następstwie tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, lecz również sprawna organizacja pracy wieloosobowych grup pracowników w firmach. W takich działaniach warto wspomóc się praktyką jakimi dysponuje doradca zawodowy.

Sesje z coachem biznesu – rozwiń swoje umiejętności zawodowe

Wykwalifikowany coach kariery pomaga rozszerzyć zakres kompetencji jednostki, otwiera ją na zachodzące zmiany i przyszłe wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo skuteczniej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale również tworzy nowe perspektywy kariery. Coach skupia się na aspiracjach oraz celach klienta, zatem sesje z nim zawsze są spersonalizowane, zorientowane na wykonanie określonych założeń. Kto często decyduje się na sesje coachingowe? Są to najczęściej menedżerowie oraz właściciele firm, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie kierowania i planowania pracy.

Jak przebiega współpraca z doradcą zawodowym?

Podstawą owocnej w pozytywne rezultaty pracy z coachem kariery, jest gruntowne zrozumienie klienta. W związku z tym pierwsza sesja z coachem upływa na precyzyjnym wyznaczeniu oczekiwań oraz ambicji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, najdotkliwszych klęsk oraz największych sukcesów zawodowych. Pozwala to określić, czy najlepszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, jak również wstępnie wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych wyników. Rozmowa wstępna nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można nawiązać kontakt telefonicznie lub przez internet. Po przeprowadzeniu określonej ilości spotkań coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, które postanowienia zostały osiągnięte oraz gdzie ewentualnie konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]