rozwój kompetencji, rozwój pracowników, audyt personalny
Usługi

Rozwój kompetencji pracowników – jak wygląda audyt personalny?

Coraz więcej pracodawców zauważa, że rozwój pracowników w dużym stopniu ma wkład w powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana załoga wyposażona w szeroki arsenał umiejętności miękkich to ważny fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – odkryj skryte możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający ocenę ich osobistych kompetencji i predyspozycji może wesprzeć pracodawcę w budowaniu zespołu, który będzie przygotowany na skomplikowane wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego można dostrzec, który z pracowników wykazuje kompetencje kierownicze i zostanie najlepszym przełożonym teamu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane różnorodnymi metodami – np. w postaci sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie spotkań z zatrudnionymi wykorzystywane są uznane techniki szkoleń, jak np. zadania grupowe, case study (analiza danego przypadku), wywiady oraz symulacje. W ten sposób można odkryć prawdziwy potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z załogą w postaci coachingu.

Fazy audytów AC/DC

Poprawnie przygotowany audyt jest rozdzielona na kilka faz. Rozpoczyna się od opisu kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w firmie. W kolejnej fazie audytor dobiera techniki, które zostaną użyte podczas sesji. Dalszym etapem jest powiadomienie o celach sesji oraz tego, co planuje się za jej sprawą uzyskać. Równie ważne jest też miejsce, w którym zostaną przeprowadzone sesje z zespołem – powinno ono dawać komfort, który pomoże wcielić w życie założenia audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa bądź indywidualna) jest prowadzona przez wykwalifikowanych doradców, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi co najmniej cztery godziny. Po jej zakończeniu Klient dostaje wyczerpujący, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony oraz przekazane są rekomendacje, jak należy poprowadzić następny etap rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]