Usługi Usługi branży budowlanej

Osuszanie ścian po zalaniu powierz doświadczonej firmie

Nawet gdy budowla ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, że z biegiem czasu ściany będzie przenikać woda. Może się to przydarzyć także niespodziewanie w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną albo z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek błędnie wykonanej lub osłabionej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba zacząć od zlokalizowania przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, toalety i kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest często efektem przecieków z uszkodzonego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty oraz ściany budowli lub gdy doszło do podtopienia w następstwie powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla ekspertów z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Zawodowcy, którzy mają obszerne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to baza do określenia odpowiednich sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i odpadają, a na murach wykwitają plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w mury. Po nieizolowanych murach z cegły woda pnie się w górę – niekiedy nawet na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, zwłaszcza w starych budynkach, aczkolwiek można to naprawić przywracając hydroizolację poziomą murów, która wstrzyma podnoszenie się wody wzwyż. Kolejnym krokiem, oczywiście po należytym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie murów wymaga nieraz odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W szeregu przypadków potrzebne będzie również odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją innych modułów budynków, jak dylatacje, płyty żelbetowe posadzkowe i stropy żelbetowe.