Branża prawnicza Usługi

Kogo może reprezentować adwokat?

Rolą adwokata jest zapewnianie porad prawnych, przygotowywanie opinii prawnych oraz reprezentowanie swoich klientów przed urzędami i sądami. Zakres spraw, którymi mogą zajmować się adwokaci jest wyjątkowo szeroki. Dużej części z czytelników adwokaci kojarzą się przede wszystkim ze sprawami karnymi. Ale spora ich liczba zajmuje się także sprawami rodzinnymi czy o charakterze administracyjnym.

Jakiej pomocy o charakterze prawnym udzieli nam adwokat?

Osoby fizyczne zazwyczaj zwracają się po poradę do adwokata w momencie, gdy potrzebują pomocy z zakresu prawa karnego, rodzinnego lub cywilnego. Adwokat może nas na przykład reprezentować wówczas, gdy zdecydujemy się na zakończenie związku małżeńskiego. Tak samo szerokie jest spektrum pomocy, której adwokaci mogą udzielać spółkom. W tym wypadku mogą wystąpić one o poradę w wyjaśnieniu kwestii związanych z prawem gospodarczym, finansowym, ale też cywilnym. Zależnie od tego, jakiego typu pomocy potrzebuje osoba prawna, adwokat może sporządzić dla firmy ekspertyzę lub opinię prawną, w stu procentach profesjonalny projekt umowy oraz napisać pisma procesowe. Te ostatnie bywają przygotowywane także dla osób fizycznych.

Co adwokat jest w stanie zrobić dla firm?

Jak już wiemy, o poradę do adwokata mogą zgłosić się nie tylko osoby prywatne, ale również najróżniejszej wielkości firmy i spółki. Na ich polecenie adwokat przygotowuje dokumentację dotyczącą działalności firmy bądź spółki. Przepisy prawne, w tym również prawo podatkowe, zmieniane jest tak często i wyłącznie adwokat jest w stanie stale je śledzić, a w konsekwencji prawidłowo je interpretować. W każdej sprawie, czy to karnej, czy skarbowej, możemy być reprezentowani przez adwokata. Adwokat może podjąć się reprezentowania nas zarówno w sądzie, jak i w urzędzie.