Usługi Usługi branży budowlanej

Jak przeprowadza się badania geologiczne?

Współczesne badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który pozwala na dokładną weryfikację stanu gleby. Jakie procedury przeprowadza się w trakcie takich badań i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – ustalenie profilu litograficznego

Badania geologiczne prowadzone są w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat specyfikacji gruntu. Do podstawowych czynności, jakie przeprowadzają specjaliści należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dylatometrem, pobór próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Badania te są wymagane przy każdym procesie budowlanym. Bez dokładnego sprawdzenia gruntów nieruchomościom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach zawalenie. Firmy zajmujące się badaniami wodno-gruntowymi przygotowują szereg istotnych dokumentów, na przykład dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczną, wykonują ekspertyzy o stanie środowiska. Do ich zadań należą też badania dotyczące geologii górniczej – wykonywanie badań elektrooporowych, tworzenie wniosków koncesyjnych, szukanie kruszyw.

Badania geologiczne – stożki sejsmiczne i dylatometr Marchettiego

Procedury związane z analizą składu gruntów odbywają się z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi. Specjalistyczny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do szczegółowych testów laboratoryjnych. Przedsiębiorstwa wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie maszyny, które przeprowadzają bardzo głębokie odwierty. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. W pracy wykorzystuje się badania polowe, m. in. sondowania CPTu, dylometrem DMT bądź dynamiczne. Z ich pomocą można określić właściwości gruntów spoistych czy ściśliwość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zleć to zadanie specjalistycznym firmom mającym stosowne kwalifikacje.