Usługi

Dyrektywy unijne dotyczące audytu efektywności energetycznej

Polskie firmy zobligowane są do przeprowadzania systematycznych audytów efektywności energetycznej w swoich nieruchomościach. Na czym to polega? Jakie firmy warto poprosić o fachowe doradztwo? Sprawdź nasz poradnik.

Audyt efektywności energetycznej – oceń poziom zużycia energii

Audyt efektywności energetycznej to bardzo istotne opracowanie, który pozwala ocenić stopień zużycia energii elektrycznej oraz dokładnie przedstawić stan techniczny danej nieruchomości. Polskie prawo zobowiązuje firmy do przeprowadzania takich ocen raz na cztery lata. Przepisy zostały zaimplementowane do naszego kraju w 2016 roku z inicjatywy Unii Europejskiej. W analizie znajdziemy dane o stanie technicznym urządzeń, jak również wykaz czynności mogących poprawić gorsze wyniki. Dzięki audytowi można także znaleźć sposoby na oszczędzenia energii elektrycznej. Jakie firmy są zwolnione z konieczności wykonania audytu? Obowiązek ten nie dotyczy tylko jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych i średnich firm.

Audyt efektywności energetycznej – modernizacja urządzeń technicznych

Jak sprawdza się efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? W pierwszej kolejności ustala się czynniki generujące największe straty. Należy zaznaczyć, że analizowane są nie tylko firmowe budynki, ale również instalacje przemysłowe oraz transport. Według polskiego prawa, do poprawy efektywności energetycznej przyczyniają się następujące procedury – izolacja budynków, wykluczenie strat związanych z poborem energii biernej i strat związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, jak również wymiana sieci ciepłowniczych. Dzięki takim działaniom można zredukować koszty związane z funkcjonowaniem firmy. Audyt może wykonać wyłącznie profesjonalny podmiot zewnętrzny. Audytor musi wydać niezależną ocenę.