Branża prawnicza Usługi

Doradztwo prawne z Kodeksu cywilnego i kodeksu rodzinnego

Krakowska Kancelaria prawna Szczepańska Chwała świadczy usługi z dziedziny prawa rodzinnego. Jest to obszar prawa, który reguluje takie kwestie, jak sprawy majątkowe i zależności powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa między małżonkami, a także pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, służy pomocą w obszarze doradztwa i konsultacji, jak również reprezentuje klientów w sprawach sądowych i przedsądowych.

Postępowanie rozwodowe, separacyjne – konsultacje prawne w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego, m.in.:
– reprezentowanie klienta w sprawie rozwodowej,
– reprezentowanie klienta podczas sprawy o przyznanie alimentów,
– prowadzenie spraw dotyczących separacji lub rozwodowych,
– sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
– doradztwo i pomoc w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– podział majątku dorobkowego małżonków,
– składanie wniosków o przysposobienie oraz reprezentowanie klienta podczas rozpraw.

Pozew o separację – doradztwo prawne Kraków

Dziedziną, wchodzącą w skład postępowań z zakresu prawa rodzinnego, są sprawy rozwodowe i separacyjne. W ramach tej usługi Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie świadczy:
– przygotowanie i wniesienie pozwu rozwodowego,
– reprezentowanie klienta podczas rozprawy,
– wystąpienie z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– odwołanie się od wyroku sądu, wniesienie apelacji,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji,
– opracowanie i złożenie wniosku o separację,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym.