Technologie Usługi

Do czego służą badania EMC?

Według dyrektyw Unii Europejskiej, sprzęty elektryczne muszą spełniać określone normy dotyczące środowiska elektromagnetycznego. Ma to przede wszystkim zagwarantować ich nieprzerwane działanie. Jak przebiegają testy EMC elektromagnetycznej? Czy firmy zewnętrzne świadczą usługi doradcze w zakresie szkolenia kadry z EMC?

Badania EMC – jak sprawdzić czy sprzęt nie generuje zakłóceń?

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pomagają stwierdzić czy konkretny sprzęt nie będzie generował awarii innych sprzętów elektrycznych. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej sprzęt nie może naruszać pola elektromagnetycznego. Aktualna dyrektywa EMC określa, że urządzenia używane w granicach UE muszą spełniać przepisy dotyczące zakłóceń. To sprawiło, że rozwinęły się specjalistyczne firmy, których obszarem działania są testy EMC. Oferują one niezwykle bogaty wachlarz usług – od merytorycznego doradztwa, aż po kształcenie pracowników.

Badania EMC – wsparcie w zakresie uzyskiwania akredytacji

Zewnętrzne przedsiębiorstwa wykonują przeglądy schematów pod względem kompatybilności energetycznej – to ich główna funkcja. Ważna jest także pomoc w wyborze specjalistycznego sprzętu. Kolejną funkcją, którą pełnią specjalistyczne podmioty, jest wsparcie w zakresie uzyskiwania akredytacji. Realizują one także profesjonalne szkolenia dla pracowników – załoga musi być znakomicie przygotowana i umieć posługiwać się normami. To sprawia, że laboratorium EMC może wypełniać swoje zadanie – wykonywać skrupulatne analizy. Dzięki kompleksowemu kursowi wyniki badań są wiarygodne.