Usługi

Dlaczego warto postawić na ochronę osób i mienia?

Ochrona odpis PFRON. Uzyskaj więcej informacji

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest bardzo dużo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Siedziba:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]