Usługi finansowe i rachunkowe

Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Jak wygląda faktura proforma. Dowiedz się więcej na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale również i gros osób dokonujących zakupów online, miał styczność przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „tymczasowo”, toteż nierzadko spotykamy się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Powinno się jednakże zachować ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący formą propozycji danej oferty. Nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie została wykonana, toteż warunki transakcji w niej przedstawione mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada analogiczne dane co faktura VAT, m.in.:

  • dane stron,
  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z określeniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • wskazanie prognozowanej daty wykonania usługi lub doręczenia towaru,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Aby łatwo można było odróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę należy oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy odbiorca wpłaci już przedpłatę albo uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.