Tematyka informatyczna

PLC

Sterowniki PLC pozwalają na precyzyjne zarządzanie działaniem urządzeń fabrycznych. Dzięki ich zastosowaniu można uczynić bardziej skutecznym pracę wszystkich fabryk, a możliwość stosowania algorytmów pozwala w łatwy sposób dopasować do bieżących wymagań.

Sterowniki PLC – jak pracują?

Parametrem, który wyróżnia je na tle pozostałych sterowników jest fakt, iż ich działanie jest zapętlone. Sterownik PLC wykonuje kolejno każdą z instrukcji zawartych w kodzie, zaś gdy ten dobiegnie do końca, powtarza całą procedurę, skanuje wejścia i zapisuje we wskazanym pliku, a potem uruchamia wykonywanie kodu ponownie. Języki, służące do pisania algorytmów sterujących działaniem sterowników dostarczane są zazwyczaj przez ich wytwórców.

Od kiedy są używane sterowniki PLC?

Wczesne sterowniki PLC pojawiły się pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego stulecia. Z początku wykorzystywane były przez przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych i RFN, jednak zaledwie po kilku latach dotarły także za Żelazną Kurtynę. Pierwsze takie sterowniki zjawiły się w Polsce w 1975, a ich oficjalna produkcja zaczęła się w drugiej połowie tej dekady.

Jak dzieli się sterowniki PLC?

Najpopularniejszym typem sterowników PLC są sterowniki kompaktowe, pozwalające na pracę na jednym podzespole. Oprócz tego, produkuje się również sterowniki modułowe wielu wielkości oraz urządzenia rozproszone, w skład których wchodzą różne urządzenia sterowane jedną jednostką.

Dobre strony sterowników PLC

Sterowniki PLC, mimo stosunkowo dużych cen, umożliwiają minimalizację kosztów użytkowania instalacji fabrycznych. Są niewielkich rozmiarów, a dużym stopniu ograniczają ryzyko wystąpienia problemów.