Bezpieczeństwo Oświata

Przygotuj firmę na nowe przepisy – skorzystaj ze szkoleń RODO

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie zastosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy zatem upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc między innymi użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów placówek medycznych) najbardziej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres danych wrażliwych, do których włączono także informacje genetyczne i biometryczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy firm stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO).