Oświata

Dlaczego warto zapisać się na kurs trenerski

Popyt na tzw. twarde i miękkie szkolenia jest współcześnie bardzo duże, toteż wiele osób decyduje się, by zrobić kurs trenerski. Przygotowuje on do organizowania szkoleń, a jego najistotniejszym punktem jest nauka odpowiedniego tworzenia scenariusza szkolenia.

Jak ułożyć dobry scenariusz szkolenia?

Tworząc scenariusz szkolenia, należy pamiętać, że nie może on być zbyt sztywny. Grupy słuchaczy są różne, rozmaite bywają też okoliczności, dlatego niezbędne jest co prawda nakreślenie scenariusza, lecz również pamiętanie, że nie zawsze trzeba się rygorystycznie do niego stosować. Należy zatem brać pod uwagę różne opcje oraz wyjścia. Jedną z najistotniejszych kwestii jest dobranie obszaru zagadnienia poruszanego na szkoleniu do jego czasu. Temat nie powinien być ani zbyt obszerny, ani też zbyt zawężony. Nawet coache posiadający certyfikat trenerski wtedy, gdy układają scenariusz szkolenia, muszą czasami uściślać tematy. Nie mniej istotną kwestią są cele szkolenia. Są one rzecz jasna rozmaite, ale w przypadku absolutnie każdego szkolenia celem ma być zmiana istniejącej sytuacji, a więc zwiększenie określonych zdolności czy modyfikacja zachowania w określonych okolicznościach. Gdy przy podsumowaniu widoczne staje się, iż założenia te zostały osiągnięte, jest to sukces, ponieważ efekty te będą długotrwałe. Cel jest rzecz jasna ściśle powiązany z tematem danego szkolenia.

Kluczowy element scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po sprecyzowaniu celów przychodzi czas na przygotowanie głównego ćwiczenia, które jest najistotniejsze, pomimo tego, że robi się je właściwie na koniec. Służy ono osiągnięciu nadrzędnego celu szkolenia, a więc jego znaczenie jest ogromne. W ćwiczeniu tym wykorzystuje się charakterystyczne narzędzia stosowane w szkoleniach, czyli tak zwane dramy – symulacje, odgrywanie scenek, narracje, a także zwykle dzieli się uczestników na grupki, co pozwala na skuteczniejszą pracę i skraca dystans między uczestnikami. By można jednak było takie ćwiczenie wykonać, trzeba również sprecyzować cele operacyjne, co jest kolejnym elementem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to umiejętności czy zdolności, które grupa musi prezentować, aby być w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Zależą one od jego specyfiki oraz tematu szkolenia. Zwykle osiągnięcie tych parametrów obliguje do wykonania dodatkowych ćwiczeń. Po każdym z nich konieczne jest podsumowanie, podczas którego uczestnicy mówią, czego się dowiedzieli. Podsumowania należy dokonać także na koniec szkolenia.