Marketing i reklama Usługi

Kompleksowe badania satysfakcji klientów

Satysfakcja klientów to czynnik, który znacząco wpływa na wskaźniki sprzedaży. Specjalistyczne agencje badawcze wykonują dokładne analizy celem weryfikacji poziomu satysfakcji. Jak wykonuje się takie badania?

Badania satysfakcji – jak określić przyczyny niskiego zadowolenia?

Badania satysfakcji klientów powinny być wykonywane ustawicznie, ponieważ jednorazowa analiza nie gwarantuje pożądanych efektów. Zewnętrzne firmy badawcze zalecają prowadzenie analiz nie tylko przy wdrażaniu na rynek nowych marek, ale także weryfikowanie opinii klientów w czasie procesu dystrybucji. To pozwala wytworzyć trwałą więź pomiędzy odbiorcą a produktem oraz zidentyfikować przyczyny niższego zadowolenia. Przeważnie wykorzystuje się do tego celu metody ilościowe, do których należą testy lub sondaże, jak również jakościowe – np. wywiady zogniskowane. Współcześnie dużym zainteresowaniem cieszą się też usługi tak zwanych Tajemniczych Klientów. Kompleksowo prowadzone badania satysfakcji mogą zatrzymać odpływ klientów i pomóc w pozyskiwaniu nowych.

Badania satysfakcji – jak uchronić markę przed dużymi stratami finansowymi

Profesjonalne badania satysfakcji konsumentów realizowane przez doświadczone instytuty mogą istotnie wpłynąć na decyzje biznesowe. Od ich rezultatów zależy m.in. usunięcie wad, modyfikacja cech produktu, dostosowanie usługi do oczekiwań odbiorców lub nawet wycofanie produktu z rynku. Efekty badań zazwyczaj klasyfikowane są na sektory wymagające natychmiastowej poprawy oraz te, które mogą poczekać. Odpowiadając na pytania ankietowe konsumenci określają nie tylko swój poziom zadowolenia, ale także to, czy konkretny obszar ma dla nich znaczenie. Badania zadowolenia klientów mogą uchronić przedsiębiorstwo przed dużymi stratami finansowymi, warto więc skorzystać z usług doświadczonych agencji.