Branża prawnicza

Sprawy rozwodowe w Krakowie – kancelaria radców prawnych

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najczęstsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy ogromne doświadczenie także w prowadzeniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów czy macierzyństwa i ojcostwa.

Rozwody, separacje, alimenty – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko biegłości w przepisach, ale w głównej mierze odpowiedniej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje prywatne sprawy. W trakcie prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na stały kontakt z Klientem i prowadzenie go przez każde stadium sprawy w najmniej bolesny dla niego sposób. Naszym celem jest dopasowanie się do oczekiwań naszych Klientów przede wszystkim w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – sposób działania prawnika

Prowadzenie spraw rodzinnych zaczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem w postaci osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej bądź na Skype’ie. Wówczas staramy się zgromadzić jak najwięcej informacji dotyczących sprawy, a także poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Następne etapy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem oraz innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. Podczas prowadzenia każdej sprawy zawsze staramy się znaleźć sposób na zakończenie jej ugodowo. Podejście to wywodzi się z faktu, iż gros sytuacji spornych ma swoje korzenie w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą obiektywną, nie jest nimi obciążony i rozpatruje sprawę wyłącznie pod kątem prawnym.