Branża prawnicza

Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie cywilnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, prawem pracy oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na stałym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, reprezentacji przed sądami, a także sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również obniżenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne spółek

Zakres pracy Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma przede wszystkim kompleksowy charakter. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej firmy, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.