Branża prawnicza

Deportacje

Jeżeli poszukują Państwo informacji na temat ekstradycji z Wielkiej Brytanii, to zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdują się wszystkie informacje na temat deportacji, ekstradycji oraz ich przebiegu. Najnowsze przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez UE 01.01.2004 r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż nie obowiązuje już zasada podwójnej odpowiedzialności. Przez to osoba, która popełniła jedną z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju, z którego pochodzi, gdyż nie ma to już znaczenia czy dane nadużycie jest karane w obu krajach, czy też nie. Natomiast na deportację ma wpływ wiele czynników i to one decydują czy dana osoba zostanie poddana deportacji. Są zależne od konkretnego przypadku i stopniu na jakim znajduje się postępowanie karne. Zastosowane zostaną inne środki prawne , gdy sprawę będzie prowadził prokurator, a inne jeśli jeśli sprawa będzie na etapie rozpoznania przez sąd. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ekstradycja.eu.