Automatyka dla przemysłu Technologie

Program do liczenia czasu pracy – zalety i korzyści

Dotychczasowy sposób kontrolowania czasu pracy oraz nieobecności pracowników jakim jest papierowa lista obecności, jest już coraz mniej chętnie użytkowany. To przestarzałe rozwiązanie oraz niezbyt komfortowe. Dużo lepszym sposobem jest program do liczenia godzin pracy, który umożliwia kontrolowanie wywiązywania się zatrudnionych w zakładzie pracy osób z obowiązków w dużo dogodniejszej formie i znacznie bardziej precyzyjnie, zwłaszcza że zbiera dane, których zwykła lista obecności nie mieści.

Program do liczenia czasu pracy – efektywna metoda na zbieranie danych

Nie we wszystkich zakładach pracy podchodzi się tak samo skrupulatnie do kwestii czasu pracy zatrudnionych osób bądź ich spóźniania się do pracy, lecz w niektórych miejscach jest to bardzo ważne. Program do ewidencji czasu pracy najbardziej przydatny jest w ogromnych przedsiębiorstwach, w zakładach produkcyjnych i miejscach, gdzie zatrudnieni mają dość dużą swobodę, więc ich kontrola jest utrudniona. W takich przypadkach niełatwe byłoby papierowe obliczanie czasu pracy, zaś program, którego jest to zadaniem, pełni jeszcze wiele innych funkcji. Nie tylko zbiera informacje na temat, kiedy pracownik dotarł do zakładu i go opuścił. Dzięki jego możliwościom można również kontrolować ilość spóźnień, wyjścia prywatne i służbowe, a nawet ilość czasu poświęcanego na zajmowanie się konkretnymi zadaniami. Tagi, czytnik i specjalne oprogramowanie pozwalają gromadzić wszystkie te wiadomości i automatycznie je przetwarzać, ukazując je w postaci raportów, co jest wielką oszczędnością wysiłku. Program ten przede wszystkim jednak jest niezwykle dokładny – nie można go oszukać.

Program do liczenia czasu pracy – najistotniejsze zalety

Systemy do rejestrowania czasu pracy są bardzo łatwe w obsłudze i nauka korzystania z nich nie wymaga dużo czasu. Umiejscowione w punkcie łatwo dostępnym dla użytkowników, pozwalają pracodawcy na pełną kontrolę ich czasu pracy, również w systemie wielozmianowym. Dzięki temu systemowi możliwe jest określanie wydajności pracowników, a także wykrywanie pewnych złamań zasad panujących w zakładzie (na przykład związanych ze spóźnieniami, co skutkuje obniżeniem wynagrodzenia). Na podstawie zebranych danych można podjąć decyzję, czy zaangażować dodatkową osobę, czy może zmniejszyć liczbę zatrudnionych, co w bezpośredni sposób wpływa na finanse zakładu, a więc skorzystanie z takiego rozwiązania daje wiele wymiernych korzyści.